М. РЫСКУЛБЕКОВ атындагы КЫРГЫЗ ЭКОНОМИКАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ
ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ АЧЫК БИЛИМ БЕРҮҮ ИНСТИТУТУВозможно ваш браузер не поддерживает flash.

Магистратура
      Магистрлик программалардын экинчи жогорку билим берүүнүн жөнөкөй программаларынан негизги айырмачылыгы башкаруу жана экономика тармагындагы негизги билим алууга мүмкүндүк гана бербестен, ошондой эле ар түрдүү тармактарда башкаруу үчүн бирдиктүү системалык мамилени түзөт, уюмдун ресурстарын оптималдуу башкаруу жана фирманын маселелүү  зоналарын аныктоо ыкмаларын онүктүрүүнү калыптандырат.
 
      Магистратурада билим алуу бүтүрүүчүнүн ишинин натыйжалуулугун арттырууда жана маалыматты системалаштырууга түрткү берет.
     
      Магистрдик программасы Кыргызстандын жарандары үчүн, ошондой эле бакалавр диплому бар алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдүн жарандарына  багытталган.
 
      Магистратурага тапшыргандар, билим тастыктоочу зарыл болгон кириш текшерүүдөн өтүшөт:
 
      1. Ачык билим берүү институтунун  магистранттары илимий-изилдөө жана илимий-педагогикалык практикаларды Кыргыз Республикасынын жетектөөчү жогорку окуу жайлары жана илимий-изилдөө институттарыда өтүшөт.
 
      2. Магистратуранын бүтүрүүчүлөрүнө Экономика жана Менеджмент магистри  академиялык даражасы жана эл аралык  үлгүдөгү  Diplom Supplement диплому берилет.
 
      Магистр илимий даражасы жумушка орношуп жатканда атаандаштык артыкчылыгын камсыз кылат. Магистр даражасы тууралуу диплом   дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө таанылган, ал бир жогорку окуу жайдан экинчи окуу жайга которууга мүмкүнчүлүк берет жана чет өлкөлүк жумуш берүүчүлөр тарабынан таанылат.
      
      
      Окутууда КЭУнин жана башка ири жогорку окуу жайлардын эн мыкты деген коммерциялык уюмдарда жана бизнесте практикалык тажрыйбасы бар мыкты мугалимдер билим берет;
 

      Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан берилген лицензияга  ылайык Үзгүлтүксүз ачык билим берүү институтунда төмөнкү багыттар   боюнча магистранттарды даярдоо жүзөгө ашырылат:

 1.  Менеджмент
 2.  Экономика
    

      Магистратурага өтүү үчүн  жыл сайын документтер июлудан тартып  сентябрга чейин кабыл алынат. Окуу мөөнөтү - 2,5 жыл.

      Магистратурага өтүү үчүн төмөндөгү документтер талап кылынат:

 • арыз
 • диплом;
 • паспорттун копиясы;
 • фотография 3x4 3x4 (2 даана).

      Магистратураны ийгиликтүү аяктагандарга   академиялык магистр даражасы  жана мамлекеттик үлгүдөгү диплом ыйгарылат.

      Магистратурада билим алууда студент  бир катар артыкчылыктарга ээ:

 • кызыктырган илимий чөйрөсүндө терен билим алуу;
 • үч семестрде илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү мүмкүнчүлүгү;
 • магистрдик диссертацияны (дипломдук долбоорду) жазуу тажрыйбасысы  аспирантурада жана докторантурада окуганда жардам берет;

 • магистранттар окутуучулук тажрыйба үйрөнүшот;
 • магистр даражасын ээ болуу ишке орноштурууда жана эмгек акыны  көбөйтүү үчүн дагы да көп мүмкүнчүлүктөрдү ачат.