М. РЫСКУЛБЕКОВ атындагы КЫРГЫЗ ЭКОНОМИКАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ
ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ АЧЫК БИЛИМ БЕРҮҮ ИНСТИТУТУВозможно ваш браузер не поддерживает flash.

Маалыматтык колдоо бөлүмү
ofis registration
и.о. заведующего ОИО ИНОО

Талант уулу Мирлан

Маалыматтык колдоо бөлүмү

Максаты

             Үзгүлтүксүз ачык билим берүү Институтунун маалыматтык колдоо бөлүмү   билим  берүүнү маалыматташтыруу көйгөйлөрүн чечүү этабын ишке ашыруу,билим берүү жана башкаруу процессине жаңы маалыматтык технологияларды киргизүү, билим берүү жаатында жанылыктарды киргизүү,  жаны маалымат технологияларын билим беруу жана башкаруу процесстерине жайылтуу, электрондук документтерди колдоо,байланыш мүмкүндүктөрүн пайдалануу сыяктуу иштерди ишке ашырышат.

Негизги милдеттери

     Үзгүлтүксүз ачык билим берүү Институтунун стратегиялык максаттарына ылайык маалыматтык колдоо бөлүмүнүн негизги милдеттери болуп:

 •    маалыматтык жана байланыш технологияларын өнүктүрүүнү камсыз кылуу;
 •    билим берүүнүн азыркы шарттарында окутууну уюштуруу үчүн маалыматтык технологиялар тармагында окутуучулардын жана адистердин окуусун    болжомолдоо, пландаштыруу жана уюштуруу;
 •    билим берүү процессин маалымат- байланыш боюнча колдоо;
 •    маалымат технологиясы менен байланышкан техикалык каражаттардын ишенимдүү иштешин камсыз кылат.

Маалымат колдоо бөлүмүнүн иш-милдеттери:

 •    институттун заманбап билим берүү технологияларын системасын түзүү, методикалык жана техникалык жактан колдоо;
 •    электрондук окуу китептерин жана окуу куралдарын даярдоо жана түзүү;
 •    Үзгүлтүксүз ачык билим берүү Институтунун окутуучуларын электрондук окуу китептерин жана окуу куралдарын түзүү боюнча окуу процессинде   заманбап технологияларды колдонуу менен окутуу;
 •    аралыктан окутуу үчүн окуу курстарды колдоо;
 •    аралыктан билим берүү системасында консультация берүү;
 •    аралыктан билим берүү системасында окуучулардын кайтарым байланышын уюштуруу;
 •    аралыктан билим берүү системасында окуучулардын билимин көзөмөлдөө;
 •    билим берүү   процессинде аралыктан билим берүү багыттарын изилдөө;
 •    Үзгүлтүксүз ачык билим берүү Институтунун билим берүү жана башкаруу процесстеринде маалымат- байланыш кызматтарын көрсөтүүнү камсыз кылуу;
 •    жалпы тармакта ресурстарды бөлүштүрөт  жана башкарат.