М. РЫСКУЛБЕКОВ атындагы КЫРГЫЗ ЭКОНОМИКАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ
ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ АЧЫК БИЛИМ БЕРҮҮ ИНСТИТУТУВозможно ваш браузер не поддерживает flash.

Окуу-усулдук колдоо бөлүмү

Эсенгулова Нургулья Айтбаевна-э.и.к.,доцент

Үзгүлтүксүз ачык билим берүү Институтунун окуу-усулдук колдоо бөлүмүнүн башчысы

            Окуу-усулдук колдоо бөлүмү институттун бакалавр жана магистрлердин окуу процессин  окуу-методикалык жактан камсыздоону ишке ашырат, окутуу процессинде окутуучулук-профессордук курамга окуу процессинде жаны технологияларды, ыкмаларды колдонууда окуу-методикалык жактан  жардам көрсөтөт. Бөлүм   окуу жана окуу-методикалык китептерди чыгарууну көзөмөлдөйт, сабактардын   силлабустарын,лекцияларын экспертизадан өткөрөт.

           Бөлүмдүн миссиясы окуу процессинде заманбап билим берүү технологияларын жайылтуу, жогорку мектептин дидактикасында жаны новатордук тажрыйбаларды жайылтуу жана жалпылоо,институттун уюмдар менен өз ара мамилесин өнүктүрүү, квалификация жогорулатуу программалары боюнча билим берүү кызматын көрсөтүү болуп саналат.

Бөлүмдүн негизги милдеттери жана иш-аракеттери

  •    окутуучулук курамдын окуу-усулдук ишин өркүндөтүү;
  •    ченемдик-укуктук жана методикалык иштер, билим берүү программалардын бардык баскычтарында кредиттик-модулду пайдаланууда, сынак-рейтинг  системасында, билим берүү процессинде аралыктан окутуу  технологияларды колдонуу менен методикалык камсыз кылуу боюнча талаптарды иштеп чыгуу;
  •    окуу-методикалык комплекстерди  иштеп чыгуу боюнча  ыкмаларды 
    (мультимедиялык) түзүп берүү.
  •    окуу-усулдук иштерди  жакшыртуу боюнча семинарларды, илимий жолугушууларды өткөрүү жана уюштуруу.
  •     окуу-усулдук документтерди  жаңы окутуу технологиялар боюнча өнүктүрүү жана иштеп чыгаруу;