М. РЫСКУЛБЕКОВ атындагы КЫРГЫЗ ЭКОНОМИКАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ
ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ АЧЫК БИЛИМ БЕРҮҮ ИНСТИТУТУВозможно ваш браузер не поддерживает flash.

Бакалавриат

Направление Экономика
Направление Менеджмент
Направление Маркетинг
Направление Алып сатуу
Направление Туризм