ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


М. РЫСКУЛБЕКОВ атындагы КЫРГЫЗ ЭКОНОМИКАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ
ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ АЧЫК БИЛИМ БЕРҮҮ ИНСТИТУТУ


alt : ebook